top of page

SORUMLULUKLARIMIZ

Özaktaç, topluma, çevreye ve çalışanlarına karşı sorumluluklarını yerine getirmeye inanır. Özaktaç, sürdürülebilirliği ciddiye almakta ve sürdürülebilir uygulamaları işinin her alanına dahil etmeye çalışmaktadır. Etik çalışma standartlarını da ön planda tutar, tüm çalışanlarına saygılı ve adil davranır. Özaktaç, topluma geri vermenin öneminin farkındadır ve çeşitli hayır girişimlerini desteklemektedir.

 

Ayrıca şirket, gerekli tüm düzenlemeleri ve standartları karşılayan, yüksek kaliteli, güvenli ürünler üretmeyi taahhüt eder. Genel olarak Özaktaç, sorumluluklarını ciddiye alır ve her açıdan sorumlu bir kurumsal kimlik olmak için çalışır.

sürdürülebilirlik

Özaktaç, faaliyet gösterdiği her kategoride sürdürülebilirliği taahhüt etmektedir. Özaktaç, çevreyi ve kaynaklarını korumanın gelecek nesiller için öneminin bilincindedir. Bu nedenle Özaktaç, faaliyetlerinde malzemelerin sorumlu bir şekilde tedarik edilmesinden atık ve karbon ayak izinin azaltılmasına kadar kapsamlı bir sürdürülebilirlik yaklaşımı benimsiyor.

 

Şirket, aktif olarak çevre dostu alternatifler aramakta ve üretim ve tedarik zincirinde sürdürülebilir uygulamaları hayata geçirmektedir. Özaktaç, çevre üzerindeki etkisini en aza indirmeye ve dünyaya olumlu bir katkı sağlamaya kendini adamıştır.

SÜRDÜRLEBİLİRLİK

Daha Fazlası

etik

Özaktaç'ta etik davranışı ciddiye alır ve tüm iş ilişkilerimizde en yüksek dürüstlük standartlarını korumaya çalışırız. Tüm yasa ve düzenlemelere uymayı ve işimizi dürüstlük ve şeffaflık içinde yürütmeyi taahhüt ediyoruz.

 

Çalışanlarımız, etik olmayan davranışları veya olası ihlalleri tespit etmek ve bildirmek için eğitilmiştir. Ayrıca tedarikçilerimizin ve ortaklarımızın etik davranış taahhüdümüzü paylaşmalarını ve aynı standartlara bağlı kalmalarını bekleriz.

ETİK

Daha Fazlası

toplum katılımı

Özaktaç olarak, faaliyet gösterdiğimiz topluluklara geri vermenin öneminin farkındayız. Toplum üzerinde olumlu bir etki yaratmaya ve topluluklarımızın refahına katkıda bulunmaya kararlıyız.

 

Eğitim, sağlık ve sosyal refahı destekleyen bir dizi girişimi destekliyoruz. Çalışanlarımızı zamanlarını ve uzmanlıklarını hayır işlerine gönüllü olarak ayırmaya teşvik ediyoruz ve topluluk ihtiyaçlarını belirlemek ve ele almak için yerel kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz. Topluluk katılımının yalnızca yapılacak doğru şey değil, aynı zamanda işimizin uzun vadeli başarısı için de gerekli olduğuna inanıyoruz.

TOPLUM KATILIMI

Daha Fazlası

Özaktaç Kategoriler

KATEGORİLER

SORUMLULUKLAR

Sürdürülebilirlik

Etik

Sosyal İletişim

Özaktaç Sorumluluklarımız
bottom of page