top of page

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

2K ton

Geri dönüşüm programı

ile kurtarılan malzemeler

25%

Karbon ayak

izinde azalma

5K

Ağaç sürdürülebilirlik 

ile kurtuldu

Özaktaç, operasyonları boyunca sürdürülebilirliği teşvik etmekte kararlıdır ve çevresel etkisini en aza indirmeye çalışır. Sürdürülebilir kalkınmanın öneminin farkındayız ve sürdürülebilir uygulamaları iş süreçlerimize entegre etmeye çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik girişimlerimiz arasında atıkların azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ve çevre dostu ürünlerin teşvik edilmesi yer almaktadır.

 

Ayrıca, sürdürülebilirlik standartlarımıza uymalarını sağlamak için tedarikçilerimizle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. Sürdürülebilirliği teşvik ederek, yalnızca çevre üzerindeki etkimizi azaltmayı değil, aynı zamanda gelecek nesiller için daha sürdürülebilir bir gelecek yaratmayı da hedefliyoruz.

Döngüsel ekonomi modelinin uygulanması

DÖNGÜSEL EKONOMİ 

MODELİNİN UYGULANMASI

Özaktaç'ın sürdürülebilirliği teşvik etmesinin etkili bir yolu, döngüsel ekonomi modelini benimsemektir. Bu model, atıkların azaltılmasını ve kapalı döngü bir sistemde kaynakların sürekli kullanımını vurgular.

 

Özaktaç, bu modeli uygulayarak uzun ömürlü, yeniden kullanılabilir ve geri dönüşümlü ürünler tasarlayabilir ve üretim sürecinde oluşan atık miktarını azaltabilir. Ayrıca, ürün iadelerini ve geri dönüşümü teşvik ederek müşterileri sürece katılmaya teşvik edebilir.

yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım

YENİLENEBİLİR ENERJİ 

KAYNAKLARINA YATIRIM

Özaktaç'ın sürdürülebilirliği teşvik etmesinin bir başka yolu da güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmaktır. Bunu yaparak, iklim değişikliğine büyük katkı sağlayan fosil yakıtlar gibi yenilenemeyen enerji kaynaklarına olan bağımlılığını azaltabilir.

 

Ayrıca Özaktaç, yenilenebilir enerjiye yatırım yaparak karbon ayak izini ve enerji maliyetlerini zaman içinde azaltmaktadır.

sürdürülebilir enerji uygulaması

SÜRDÜRÜLEBİLİR AMBALAJ UYGULAMASI

Özaktaç, sürdürülebilir paketleme uygulamalarını hayata geçirerek çevresel etkisini de azaltmaktadır. Bu, biyolojik olarak parçalanabilen veya kompostlanabilir malzemelerin kullanılmasını, ambalaj atıklarının azaltılmasını ve müşterilerin ambalaj malzemelerini geri dönüştürmeye veya yeniden kullanmaya teşvik edilmesini içerir.

 

Özaktaç, bu sürdürülebilir ambalaj uygulamalarını hayata geçirerek yalnızca çevresel etkisini azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda marka imajını geliştiriyor ve çevreye duyarlı tüketicilere hitap ediyor.

bottom of page